Condiţii de utilizare

Atunci când vizitaţi paginiile web ale portalurilor noastre de preluare a anunţurilor online, aveţi obligaţia de a respecta condiţiile de utilizare.
Criteriul nostru de bază pe paginiile portalurilor noastre de preluare a anunţurilor online este următorul: este interzis tot ceea ce este interzis în viaţa cotidiană.

1. Este strict interzis: 2. Este interzisă inserarea textelor, informaţiilor 3. Nu este indicată publicitatea altor oferte
4. Administratorul site-ului are dreptul de a limita drepturile de utilizator, acelora care încalcă regulile mai sus amintite. Interzicerea utilizării este însă precedată de un avertisment, cu excepţia cazurilor extreme şi doar după aceasta operatorul aplică sancţiunile.
5. Administratorul site-ului are dreptul de a verifica datele utlilizatorului din motive administrative sau în unele cazuri verificarea adresei IP a utilizatorului, în cazul în care este necesar, blocarea adresei sau a utilizatorului.
6. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere din punct de vedere juridic pentru conţinutul textelor publicate de către utilizatori. Utilizatorul garantează că textele publicate de către el nu contravin legilor în vigoare.
7. Utilizatorul garantează că este în posesia tuturor aprobărilor sau acordurilor necesare pentru publicarea textului şi garantează că textul respectiv nu jigneşte drepturile unei a treia persoane, garantează totodată pentru drepturile de pietate sau protecţia datelor personale, a drepturilor de autor care ar putea împiedica sau limita publicarea acestor texte sau ar vătăma drepturile sau interesele celor care posedă aceste drepturi.
8. Pentru vătămarea acestor drepturi este responsabil exclusiv utilizatorul. Utilizatorul este responsabil faţă de portalurile de preluare a anunţurilor online şi este obligat de a repara daunele aduse acestora, care provin din nerespectarea obligaţiilor faţă de paginile web ale portalurilor de preluare a anunţurilor online. 9. Utilizarea, publicarea informaţiilor inserate în site-urile de preluare a anunţurilor online în faţa publicului este posibilă doar cu aprobarea în scris a administratorilor acestora.
10. Ne asumăm dreptul de a refuza publicarea anunţurilor utilizatorilor, care nu corespund cu politica firmei.
11. Cuvintele anunţului trebuie să fie despărţite prin spaţii sau virgulă. Orice alt caracter poate duce la invalidarea anunţului şi implicit la nepublicarea acestuia.

Contact:


Daca aveti întrebari în legatură cu declaratia de protectie a datelor sau doriţi informaţii suplimentare contactaţi-ne:
E -mail: publitim@informmedia.ro